Zmluvy

2018

Dátum uzatvorenia zmluvyZmluvná stranaSuma zmluvyÚčinnosťPredmetDetail
09.10.2018Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilinanedefinovaná10.10.2018zmluva o grantovom účte zmluva o grantovom účte (2)
13.09.2018PST TRADE, s.r.o.,
Vajanského 13, 917 01 Trnava
72951,1118.09.2018stavebné práce na zákazke Šindliar - chodník na vyšný koniecZmluva - chodník na vyšný koniec
17.07.2018Autotransport, s.r.o. Jilemnického 4, Prešov 100,0018.07.2018sponzorská zmluvaZmluva Autotransport
16.07.2018IVES, Čs. armády 20, Košice83,65 17.07.2018služby STP APV - účtovníctvoZmluva - IVES
07.06.2018Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76400,0012.06.2018audit za rok 2017Zmluva - audit za rok 2017
21.05.2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, Bratislava 30 000,0022.05.2018dotácia na Stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice v šindliari Zmluva - stavebné úpravy HZ
23.04.2018Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov 62 579,3818.05.2018Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Šindliarizmluva Movyrob
27.04.2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava3000,0028.04.2018dotácia na materiálno technické vybavenie DHZOZmluva - dotácia DHZ
20.04.2018Jozef Dzurik, Hermanovce 27900,0021.04.2018predaj Bielorus - bager Kúpna zmluva - bielorus
18.04.2018NATUR-PACK, s.r.o. Ružová dolina 6, Bratislavanedefinovaná19.04.2018dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 07.06.2016 dodatok č.1 NATUR_PACK
27.03.2018NAJ, s.r.o. , 064 11 Nová Ľubovňa 110,00€ mesačne 29.03.2018zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajovNAJ, s.r.o. -ochrana os.údajov
02.03.2018Komunálna poisťovňa, Bratislava6,6407.03.2018úrazové poistenie UoZ - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby SMINOLTA_ZJ18030616450
27.02.2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov200,0801.03.2018poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a zák. 5/2004 Z.z. 18-37-52A-11

2017

Dátum uzatvorenia zmluvyZmluvná stranaSuma zmluvyÚčinnosťPredmetDetail
27.12.2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešovnedefinovaná01.01.2018Dohoda č. 17/37/012/236 - dobrovoľnícka činnosťDohoda 17_37_012-236
22.12.2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov4761,0028.12.2017zamestnanie dlhodobo nezamestnaného UoZ - § 50j zákona č. 5/2004 Dohoda č. 17_37_50J_NS_72 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5_2004 Z. z. - text
20.12.2017WEBY GROUP. s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen518,40 - jednorázovo
391,20 ročne
21,18 - za doménu ročne
29.12.2017výroba, prevádzka webového sídla obcezmluva_sindliar_web
14.12.2017INTOM, s.r.o., Raymanova 9, Prešov nedefinovaná16.12.2017Zmluva o členstve a prístupe na portál www.justitor.skzmluva JUSTITOR
29.11.2017Libeth, s.r.o. Hlavná 59/42, Granč - Petrovce85615,7630.11.2017Zmluva o dielo: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Zmluva o dielo - MŠ
20.11.2017Diervilla, s.r.o. Orgovánová 11, Prešov800,0021.11.2017vypracovanie ŽoNFP v rámci výzvy22/PRV/2017Zmluva o dielo c-201117-1
08.11.2017Orange Slovensko, a.s. Bratislava21,00 €15.11.2017dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve Orange Slovensko
24.10.2017Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja Lipovce, 082 36 Lipovce 91nedefinovaná27.10.2017dohoda o skončení nájmu na starý kostolDohoda o skončení nájmu
11.10.2017Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, Komárno600,00 a 6% z finančného príspevku + DPH po schválení 12.10.2017Zmluva o dielo č. JO 111017- vyhotovenie ŽoNFP z PRVSR podopatrenie 7.4.Šindliar - 7.4. zmluva žonfp+VO
11.10.2017Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, Komárnonedefinovaná12.10.2017dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 21.3.2017 - č. JO210317/2 - ev.č. zmluvy 5/2017Dohoda o zrušení OPKŽP 4.3.1. - VO
11.10.2017Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, Komárnonedefinovaná 12.10.2017dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 21.3.2017 - č. JO210317/1
ev.č. zmluvy 4/2017
Dohoda o zrušení OPKŽP 4.3.1. - ZOD
04.10.2017Prešovský samosprávny kraj, Nám.mieru 2, Prešov1,00 + 66,00 za vklad do katastra05.10.2017kúpna zmluva na pozemky, parc.č. 2040/5 a 2040/6 na výstavbu chodníkaKúpna zmluva PSK
29.09.2017František Pribula, Švábska 49, Prešovnedefinovaná01.10.2017predĺženie doby nájmuDodatok č_5 Pribula František
14.09.2017Marián Gunár, Arm.gen.Svobodu 26, Prešovnedefinovaná15.09.2017výkup papiera výmenou za toaletné a hygienické potreby Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - papier
28.08.2017Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76500,0019.09.2017audit za rok 2016Zmluva - audit 2016
31.08.2017Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava 6,6401.09.2017úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - dobrovoľnícka služba pre obecÚrazové poistenie UoZ - DS
25.08.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovnedefinovaná01.09.2017dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej službyDohoda č.17_37_52A_109 DS
17.07.2017Autotransport, s.r.o. Prešov100,0018.07.2017sponzorský dar Autotransport
12.07.2017Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava nedefinovaná 01.08.2017osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu - produkt Výhodne Kombi 24dodatok SPP
30.06.2017FURA, s.r.o. Rozhanovce 0,90 EUR/ks03.07.2017zmena počtu vyvážaných smetných nádob FURA - dodatok č.1-2017
28.06.2017Východoslovenská distribučná, a.s. Košicenedefinovaná 01.07.2017zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - zmena ističaVSD - verejné osvetlenie2
23.06.2017Východoslovenská distribučná, a.s. Košicenedefinovaná 01.07.2017zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - zmena ističaVSD - verejné osvetlenie1
23.06.2017Východoslovenská distribučná, a.s. Košicenedefinovaná 01.07.2017zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - zmena ističaVSD - knižnica
23.062017Východoslovenská distribučná, a.s. Košicenedefinovaná 01.07.2017zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - zmena ističaVSD - dielne
23.06.2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava3 000,0024.06.2017dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Šindliar Zmluva DPO 37793
23.05.2017Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov73,0026.05.2017dotácia na CVČZmluva Mesto CVČ
17.05.2017Remek, s.r.o. Nálepkova 2, Nitra114,0023.05.2017užívanie IS evidencia obyvateľstvaZmluva č_2000_977
25.04.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská 87, Prešovnedefinovaná27.04.2017Dohoda č. 17/37/012/52 - aktivácia plnoletých členov domácností - § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdziDohoda_c_17_37_012_52
07.04.2017Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, Komárnonedefinovaná08.04.2017dodatok k Zmluve o dielo č. JO 210317/1 - zálohová faktúraDodatok_k_ zmluve_o_dielo_c_JO210317_1
21.03.2017Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, Komárno600,00 + 1% z predpokladanej hodnoty zákazky + DPH25.03.2017Zmluva o manažmente VO č. JO 210317/2 JO 210317_2
21.03.2017Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, Komárno1195,20 a 5% z finančného príspevku + DPH po schválení žiadosti. 25.03.2017Zmluva o dielo č. JO 210317/1 - vyhotovenie ŽoNFP JO 210317_1
15.02.2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská 87, Prešovnedefinovaná 20.02.2017dodatok č.1 k dohode č. 16/37/52A/330 - dobrovoľnícka služba Dodatok č.1 - §52a
01.02.2017František Pribula, Švábska 49, Prešov nedefinovaná 06.02.2017dodatok k nájomnej zmluve - úhrady za dodávku elektrickej energie Dodatok č. 4 - František Pribula
05.01.2017Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava 6,6416.01.2017úrazové poistenie uchádzačov o zamestnania - dobrovoľnícka služba pre obecPoistná zmluva §52a

2016

Dátum uzatvorenia zmluvyZmluvná stranaSuma zmluvyÚčinnosťPredmetDetail
30.12.2016Prevádzka Šindliar, spol. s.r.o. Šindliar 144nedefinovaná31.12.2016dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Prevádzka Šindliar - ukončenie zmluvy
29.12.2016Východoslovenská distribučná, a.s. Košicenedefinovaná18.01.2017príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260355C/2016 - na odberné miesto č. 181846Príloha č. 3 - OM 181846
29.12.2016Východoslovenská distribučná, a.s. Košicenedefinovaná18.01.2017príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260355C/2016 - na odberné miesto č. 226189Príloha č. 3 - OM 226189
29.12.2016Úrad práce, soc.vecí a rodiny Prešovnedefinovaná 30.12.2016D O H O D A č. 16/37/012/256 DČdohoda-sindliar-dc
21.12.2016Úrad práce, soc.vecí a rodiny Prešovnajviac 278,7023.12.2016Dohoda č. 16/37/52A/330sminolta_zj16122911170
01.12.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
19,9906.12.2016telefónna linka - Balík Biznis linka Msminolta_zj16120509560
17.10.2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Bratislava 1,00 € na obyvateľa 21.10.2016príspevok na činnosť správcu IS DCOM dodatok-c-1-k-zmluve-o-pripojeni-dcom
13.10.2016Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice50,0014.10.2016predaj parcely č. 686/16 o výmere 10 m2 zastavanej blokovou trafostanicou kupna-zmluva_obec-sindliar

gp-c-25_2015
04.10.2016Prešovský samosprávny kraj, Prešov nedefinovaná 07.10.2016dodatok č. 1 k Zmluve č. 288/2016/ORHC dodatok-c-1-k-zmluve-c-288_2016_orhc
25.08.2016Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 500,0026.08.2016audit účtovnej závierky za rok 2015, overenie Výročnej správyAudit 2015
01.07.2016SJ PLUS s.r.o., Ľubotice0,0021.07.2016zber a odvoz skla v obci zmluva-obce
15.07.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov nedefinovaná 15.07.2016dohoda o aplikácii § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdziDohoda č. 16_37_010_68 - §10
12.07.2016Autotransport, s.r.o. Prešov100,0013.07.2016dar na kultúrno-športovú akciuZmluva Autotransport, s.r.o.
30.06.2016Prešovský samosprávny kraj, Prešov1 000,00 07.07.2016nenávratný finančný príspevok na detské ihrisko v MŠ č. zmluvy 288/2016/ORHCZmluva PSK

29.06.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovmax. 5246,7630.06.2016poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest v rámci NP Cesta z kruhu nezamestnanosti Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5-2004 Z. z. - text
15.06.2016REMEK, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra72,00 € ročne12.07.2016SMOS WIN - evidencia obyvateľstvaZmluva REMEK
27.06.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovnedefinovaná28.06.2016podmienky vykonávania MOS - dobrovoľnícka činnosť Dohoda_č_16_37_012_145
07.06.2016NATUR-PACK, a.s., Bratislava nedefinovaná10.06.2016zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZmluva NATUR-PACK, a.s.
20.04.2016Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov nedefinovaná21.04.2016vykonávanie menších obecných služieb pre obec podľa § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdziDohoda č. 16_37_012_34
14.04.2016Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 2000,0015.04.2016dotácia z prostriedkov DPO SRZmluva DPO
29.02.2016SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava 38,5030.03.2016úprava vysporiadania práva výkonných umelcovSLOVGRAM
08.02.2016Vladimír Bednárik, Hlavná 59/42, Granč - Petrovce35784,0010.02.2016stavebné práce na stavbe Šindliar - rekonštrukcia chodníka pri cintoríne zmluva o dielo
03.02.2016SR - Ministerstvo vnútra, Bratislava114813,6005.02.2016zmluva o výpožičke - hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka zmluva o výpožičke - IVECO
29.01.2016SR - Ministerstvo vnútra, Bratislava14320,9430.01.2016súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotkyzmluva o výpožičke
27.01.2016Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt, Prešov4,00 % z NFP PRV max. 1190,00 €28.01.2016projektová dokumentácia na stavbu Šindlair - rekonštrukcia chodníka pri cintorínezmluva o dielo160105

2015

Dátum uzatvorenia zmluvyZmluvná stranaSuma zmluvyÚčinnosťPredmetDetail
17.12.2015Peter Cicoň, Šindliar 971000,00 € ročne01.01.2016zmluva na prenájom priestorovNájomná zmluva
16.12.2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenskanedefinovaná 23.12.2015vymedzenie vzťahov medzi Obcou a DEUS Zmluva DCOM
09.12.2015Úrad práce sociálnych vecí rodiny Prešovnedefinovaná01.01.2016úprava práv a povinnosti pri zabezpečení a výkone menších obecných služiebDohoda UPSVR § 12
08.10.2015Miloslav Fojtík - ROLVIS, A. Dubčeka 41, Žiar nad Hronom1995,0009.10.2015sekčná brána do hasičskej zbrojniceZoD_brány obec Šindliar
02.10.2015NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislavanedefinovaná 24.10.2015Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmluva o budúcej zmluve
28.09.2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR, Bratislava nedefinovaná 29.09.2015dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb IS DCOM dodatok. č.1 IS DCOM
28.08.2015Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76500,0031.08.2015vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2014audit za rok 2014
30.07.2015Ekoslov Consulting, Prešov2960,8031.07.2015vypracovanie žiadosti O NFP a služby externého manažmentuZmluva o dielo 1504
29.07.2015Ľubomír Samsely - SAMTEL, Dulova Ves23847,8431.07.2015montáž kamerového systému v obci ŠindliarKamerový systém
27.07.2015Ľubomír Samsely - SAMTEL, Dulova Vesnedefinovaná31.07.2015zmluva o budúcej zmluve na prevádzkovanie kamerového systémuZmluva o budúcej zmluve
15.07.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov nedefinovaná29.07.2015dohoda č. 167/2015/§10Dohoda č. 167_2015_§10
07.07.2015Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8, Bratislavanedefinovaná15.07.2015dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov z evidencie SHR Dohoda č. 20641-6_2015-PO
06.07.2015Autotransport, s.r.o. Prešov100,0007.07.2015sponzorské na Šindliar partyAutotransport sponzorska zmluva
25.06.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovnedefinovaná01.07.2015dodatok č. 1 k dohode č. 59/PO/2015/§12Dodatok č. 1
22.06.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovnedefinovaná01.07.2015Dohoda č. 125/PO/2015/§12Dohoda č. 125-PO-2015-§12
08.06.2015Východoslovenská distribučná, Košice4847,3018.06.2015odkúpenie projektovej dokumentácie stavby "Obec Šindliar - IBV Vercele"VSD - projektová dokumentácia
30.04.2015Pozemkové spoločenstvo KOPYTOV Šindliar 16,6001.05.2015dodatok č. 1 k zmluve na prenájom pozemkov v rómskej osade Dodatok k zmluve na prenájom pozemkov v rómskej osade
28.04.2015Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prešov nedefinovaná02.05.2015aktivácia nezamestnaných - § 12 zákona o hmotnej núdziDohoda c. 59-PO-2015-§12
27.04.2015Legal & Tax Consulting, s.r.o. Bratislava350,0005.05.2015vypracovanie žiadosti o dotáciu - NFP MV SRZmluva o dielo - NFP - MV SR
20.04.2015Slovak telekom, Bratislava nedefinovaná31.05.2015výpoveď zmluvy - deaktivácia telef.linky - 0517482966Vypoveď zmluvy
15.04.2015FURA, s.r.o. Košice 0,90 € / 1SN01.05.2015zmena počtu vyvážaných smetných nádob Dodatok č. 2-2015
13.03.2015Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 20,2717.03.2015poistenie hnuteľného majetku obstaraného z projektov Dodatok PZ Allianz
26.02.2015Orange Slovensko, a.s. Bratislava25,00 27.02.2015zmena programu v telefóne Dodatok k zmluve Orange
28.01.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov nedefinovaná02.02.2015podmienky vykonávania
dobrovoľníckej činnosti
Dohoda č. 11-PO-2015-§12 dobr.činnosť
27.01.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovnedefinovaná02.02.2015aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziDohoda č.30-2015-§10
23.01.2015Prima banka Slovensko, Žilina29 664,0224.01.2015poskytnutie investičného úveru zmluva_MUE_4000115
15.01.2015Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava14 913,0216.01.2015poskytnutie NFP na projekt "Šindliar, rekonštrukcia miestnych komunikácií - GROND"Zmluva o NFP č. 4500063 - PPA
15.01.2015Slovak telekom, Bratislava 19,9901.02.2015zmena programu - telefon - pevná linkaZmluva o poskytovaní služieb Telekom

2014

Dátum uzatvorenia zmluvyZmluvná stranaSuma zmluvyÚčinnosťPredmetDetail
31.12.2014Peter Petruška, Šindliar 9, 082 36do 20.833,33 01.01.2015potraviny ŠjRámcova dohoda ŠJ
30.12.2014FURA, s.r.o. Rozhanovcenedefinovaná01.01.2015zmena spôsobu vývozu sklaDodatok č.12015 vývoz skla
22.12.2014Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava 11516,0030.12.2014NFP č. 4500064 -
Šindliar - kultúrny dom, vybavenie interiéru - NFP
Zmluva NFP č. 4500064 - PPA
22.12.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovnedefinovaná02.01.2015podmienky vykonávania menších obecných služieb pre obecDohoda č. 226-PO-2014-§12
10.12.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov nedefinovaná30.12.2014dodatok k dohode č. 40/§50j/NS/2014/ŠRDodatok č.1 - k Dohode č. 40-50j-NS-2014-ŠR
11.11.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov nedefinovaná13.11.2014dohoda podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdziDohoda č. 268-2014-§10
06.11.2014UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 23,3810.11.2014poistenie detí MŠPoistná zmluva - úraz deti MŠ
30.10.2014COOP Jednota Prešov, s.d., Konštantínova 3, Prešov 2155,0001.11.2014kúpa pozemkov pod a okolo budovy OcUKúpna zmluva - COOP Jednota Prešov

geometrický plán
13.10.2014DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR, Bratislava nedefinovaná 14.10.2014služby IS DCOMZmluva o pripojení ISDCOM
09.10.2014Prešovský samosprávny kraj, Prešov 1,0010.10.2014kúpa pozemku pod chodníkomKúpna zmluva PSK
09.10.2014COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3, Prešov nedefinovaná10.10.2014spolufinancovanie vývozu žumpyZmluva o spolufinancovaní
07.10.2014Danka Tkáčová, DM - SERVIS,
Bardejovská 642/2, Kapušany
0,008.10.2014licenčná zmluva na program KATASTERZmluva program KATASTER
29.09.2014Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov23000,0030.09.2014pôžičkaZmluva o pôžičke
19.09.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovnedefinovaná19.09.2014dodatok č.1 k dohode n a výkon § 10 zákona o pomoci v HNDodatok č.1 k dohode 124-2014-§10
02.09.2014Ľubomír Petra DREVOLIP, Hviezdna 7336/10, 080 01 Prešov 13000,0020.09.2014vybavenie interiéru kultúrneho domuZmluva o dielo - interiér KD
02.09.2014ASFALTER, s.r.o., Švábska11224, 080 05 Prešov 16464,0220.09.2014rekonštrukcia miestnej komunikácie GRONDZmluva o dielo - rek. MK GROND
28.08.2014Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76400,0029.08.2014audit za rok 2013Zmluva - audit 2013
28.08.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov nedefinovaná01.09.2014Dodatok č.1 - podmienky vykonávania menších obecných služieb pre obecDodatok č.1 k dohode č.68-PO-2014-§12
25.08.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov3420,0027.08.2014dohoda č. 40/§50j/NS/2014/ŠRDohoda č.40-§50j-NS-2014-ŠR
15.08.2014KDS projekt, s.r.o., Námestie mieru 1, 080 01 Prešov700,0015.09.2014projekt - rekonštrukcia MK GRONDZmluva o dielo - projekt MK
15.08.2014Ing. Gabriel Machala, Baštová 45/b, 080 01 Prešov 440,0020.09.2014projekt - vybavenie interiéru KDZmluva o dielo - projekt interiér KD
08.08.2014Ekoslov Consulting. s.r.o. Prešov3610,8025.09.2014externý manažmentZmluva o dielo 1402
06.08.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovnedefinovaná06.08.2014dohode n a výkon § 10 zákona o pomoci v HNDohoda č. 124-2014-§10


04.08.2014Východoslovenská distribučná, a.s. Košicenedefinovaná15.08.2014postúpenie práv stavebníkaZmluva o postúpení práv
04.08.2014Východoslovenská distribučná, a.s. Košice567,0015.08.2014pripojenie odberateľa do sústavyZmluva o pripojení
30.07.2014Prešovský samosprávny kraj, Prešov1000,0014.08.2014transfer na tenisové ihrisko na BaniZmluva č. 2712014ORHC
24.07.2014Autotransport s.r.o.100,0026.07.2014transfer na Šindliar partySponzorská zmluva
15.07.2014INGMETAL nástrojáreň, Prešov 100,0026.07.2014transfer na Šindlair partySponzorská zmluva INGMETAL

01.07.2014ARZÉN, občianske združenie600,0026.07.2014hudobné vystúpenie Umelecké vystúpenie
11.03.2014Geodetický a kartografický ústav Bratislava 0,0005.04.2014poskytnutie geodetických údajovZmluva o poskytovaní súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
19.02.2014Okresný súd Prešov nedefinovaná04.03.2014Dohoda-trest-povinnej-práce-2Pr1Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
17.02.2014Okresný súd Prešov nedefinovaná 04.03.2014Dohoda-trest-povinnej-práce-1Pr1Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
02.01.2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov nedefinovaná02.01.2014podmienky vykonávania menších obecných služieb pre obecDohoda č. 68/PO/2014/§12 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
02.01.20014Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava 21642,3430.01.2014Zmluva o NFP č 4500047 - úprava interiéru KDNFP -Šindliar - kultúrny dom, úprava interiéru

2013

ČísloZmluvná stranaNázov / predmetDátum uzatvorenia zmluvy
Dod. 1-2014 vývoz NOFURA, s.r.o. RozhanovceDodatok č. 1/2014 - vývoz nebezpečného odpadu 12.12.2013
Zmluva MUE_4002513Prima banka Slovensko, a.s. ŽilinaPoskytnutie úveru 06.11.2013
Dod. 2 nájom PohostinstvaPeter Cicoň, Šindliar 97Predĺženie nájmu Pohostinstva06.11.2013
Dohoda č. 35-§50jÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti18.10.2013
Kúpna zmluva cestaFrantišek Kušnírik, Anton Sedlák Kúpna zmluva - pozemok 02.10.2013
ZoD 182-2-2011MOVYROB, PrešovŠindliar, oprava chodníkov12.09.2013
ZoD 173-2-2011Movyrob, s.r.o. Prešov Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Šindliar 12.09.2013
Dod. 3-2013 vývoz objemový odpadFURA, s.r.o. RozhanovceDodatok k zmluve - vývoz VKK22.08.2013
Zmluva o NFP č. 4500032Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava Zmluva o NFP č.4500032 - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov25.07.2013
Sponzorská zmluvaAutotransport, s.r.o. Prešov Sponzorský dar23.07.2013
ZoD - interiér KDIng. Miroslav Mularčík - MOVYROB Realizácia stavebných prác Šindliar, kultúrny dom - úprava interiéru 26.06.2013
Audit 2013Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce Audit 201323.06.2013
Kúpna zmluva -RenaultVladimír Bendík, ŠindliarKúpna zmluva 21.06.2013
Žiadosť o NFP - úprava interiéru KDEuro Funds Consulting PrešovVypracovanie ŽoNFP 06.06.2013
Dod. 2-2013 vývoz jedlých olejovFURA, s.r.o. RozhanovceDodatok k zmluve, vývoz jedlých olejov a tukov 31.05.2013
25-3-2013Božena Smolková, ŠindliarKúpna zmluva25.3.2013
Zmluva č. 9905579374Slovak TelekomZmluva o poskytovaní verejných služieb20.03.2013
Zmluva č. 9905579443Slovak TelekomZmluva o poskytovaní verejných služieb20.03.2013
ZoD - projekt interiér KDIng. Gabriel Machala PrešovZmluva o dielo 01/201301.03.2013
Zmluva o bud.zmluve VsDVSD a.s. KošicePripojenie do distribučnej siete12.02.2013
Kataster - poskytnutie údajovSpráva katastra PrešovZmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti06.02.2013
Kúpna zmluvaLadislav Smolkokúpna zmluva29.01.2013
ZoD - projekt trafostanicaEjproM - Martin MagdaProjektová dokumentácia14.01.2013
Dohoda - elektronické doručovanieDaňový úrad Prešov dohoda o elektronickom doručovaní 20.12.2013

2012

ČísloZmluvná stranaNázov / predmetDátum uzatvorenia zmluvy
06-12-2012Štefan ImrichZmluva o zriadení vecného bremena06.12.2012
Kúpna zmluva DTPozemkové spoločenstvo BašarkaKúpna zmluva17.7.2012
Dohoda č. 29-§52Úrad práce, soc.vecí a rodiny Prešovposkytnutie príspevku na aktivačnú činnosť29.5.2012
Audit 2012Vladimír Andraščík, Lipovce audit za rok 201119.9.2012
Údržba programu EOSWIT, s.r.o.Košiceúdržba programu evidencia obyvateľstva 30.3.2012
Kataster poskyt.údajovKatastrálny úrad Prešov poskytnutie hromadných údajov z katastra 5.3.2012
Dod.1-2012 vývoz NOFúra, s.r.o. Rozhanovce vývoz nebezpečného odpadu na rok 201220.1.2012
Dod. 1 - 2013 vývoz NOFúra, s.r.o. Rozhanovce vývoz nebezpečného odpadu za rok 201328.12.2012
Dod. 1 - ČOVObec Široké
Obec Fričovce
dodatok k dohode o združení fin.prostriedkov na ČOV4.10.2012
Dohoda - ČOVObec Široké
Obec Fričovce
dohoda o združení fin.prostriedkov na ČOV28.2.2012

2011

ČísloZmluvná stranaNázov / predmetDátum uzatvorenia zmluvy
9904003702Slovak Telekom, a.s.Zmluva o pripojení19.01.2011
110216IFOsoft verejná obchodná spoločnosťDodávka programového vybavenia08.02.2011
1-2011IFOsoft verejná obchodná spoločnosťDodávka programového vybavenia08.02.2011
117-2011Katastrálny úrad v PrešovePoskytovanie hromadných údajov z katastra nehnuteľností25.02.2011
23-3-2011Ján GrajzeľLetecký záber obce23.03.2011
6300143097SPP a.s.Dodatok k Zmluve o dodávke plynu04.04.2011
UVSR-81-2011Úrad vlády Slovenskej republikyPoskytnutie finančných prostriedkov k realizácií Programu revitalizácie krajiny17.05.2011
10-2011Kaping s.r.o.Vybudovanie vodozadržných prvkov, opatrení a systémov18.05.2011
1-2011LT consult, s.r.o.Koordinácia pre uskutočnenie revitalizačných opatrení28.05.2011
R_26-2011SWIT spol. s.r.o.Údržba aplikačného programového vybavenia SWIT31.05.2011
Audit 1-2011Ing. Vladimír AndraščíkAudit za rok 201021.06.2011
16-9-2011Slavconet s.r.o.Internetové pripojenie v MŠ16.09.2011
79421 08U01Environmentálny fondPoskytnutie podpory z Environmenálneho fondu formou dotácie27.09.2011
Zmluva NFP č.4500003Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP na rekonštrukciu kuchyne v KD a interiéru OcU 30.6.2011
Share