Kultúra

PROJEKT Šindliarski šindliari

Realizácia projektu: 07-09/2008
Miesto realizácie: Šindliar, Šarišský hrad Veľký šariš

Zámerom projektu bolo oživiť v obci Šindliar už takmer zabudnuté tradičné remeslo – šindliarstvo. Formou letného tábora sa pre mládež uskutočnil kurz výroby šindľov v atraktívnom prostredí Šarišského hradu. V obci je inštalované živé múzeum so šindliarskym stolcom a náradím, s možnosťou pre turistov vyskúšať si výrobu šindľov. Pri múzeu je osadená informačná tabuľa s textom a obrázkami o histórii šindliarstva.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Konta Orange, n.f.


V obci pôsobí úspešný ochotnícky divadelný súbor Šindliarske naše divadlo, pod vedením pani Terézie Petruškovej. Predstavil sa na viacerých významných súťažných divadelných prehliadkach, kde sa umiestnil na popredných miestach.
Kultúrno-športový areál sa nachádza na mieste bývalého kameňolomu. Nájdete tam tenisový kurt a volejbalové ihrisko, lyžiarsky vlek, zastrešené pódium, lavičky a stoly, ohnisko.
Šindliar má dva rímsko-katolícke kostoly, obe zasvätené sv.Michalovi. Starý pôvodný kostol (pozri tiež sekciuhistória) obnovený len nedávno slúži na príležitostné omše a nový na aktívnu pastoračnú činnosť.
Vzdelaniu i zábave slúži obecná knižinica v Šindliari.

Šport

Pre aktívny relax je ideálne naše volejbalové ihrisko alebo tenisový kurt, ktore sú súčasťou kultúrno-športového areálu.  Športový areál je využívaný aj v zimnom období, pretože v sezóne 2005/06 sme spustili opravený lyžiarsky vlek.


Share