Samospráva

adresa: Obec Šindliar
Šindliar 144
082 36
tel./fax: +421 51 7482 965
web: archiv.sindliar.sk
e-mail: obec@sindliar.sk
starosta: Ing. František Sedlák
zástupca: Cyril Grus
poslanci obce: Cyril Grus
Michal Leško
Terézia Petrušková
František Kušnírik
Monika Sedláková
František Gajdoš
Štefan Imrich
hlavný kontrolór obce: Viera Sedláková
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Finančná komisia: Michal Leško
Monika Sedláková
František Kušnírik
Komisia kultúry a športu: Pavel Smolko
František Gajdoš                  Terézia Petrušková
Marek Sivák
Komisia na ochranu verejného poriadku: Štefan Imrich
Cyril Grus
Jozef Sivák                        Vladimír Bendik
rozloha: 1132 ha

 

Share