História

1

Obec Šindliar leží na mieste styku Šarišskej vrchoviny a Braniska pri sútoku Lačnovského a Kopytovského potoka. Založená bola v roku 1331 dohodou medzi šľachticom Merše zo Svinie s Mikulášom Šindliarom (Nicolai Schindler), na zalesnenom mieste medzi obcou Štefanovce a pohorím Branisko. Podľa dohody na novozakladajúcu sa dedinu bol určený za šoltýsa a dedičného richtára Mikuláš Šindliar, od ktorého mena sa odvodil aj názov dediny, ktorá už v roku 1336 dokázateľne existovala. Jej vznik sa opiera o zákupné právo na panstve Svinia, ktorej majetkom ostala až do 16.storočia, a potom viackrát menila majiteľov.
Lesné prostredie založenej obce predurčovalo aj charakter prác, ktorými sa noví obyvatelia boli nútení zaoberať. Bola to predovšetkým výroba šindľov a páleného uhlia (zachovalé uhliská), ktoré boli spojené s povozníctvom a ortovaním lesných plôch (doteraz zachované lesné názvy Ortáše, Ortášiky), čím sa vytvárali pastviská pre dobytok a orné plochy pre osevy.
3

Významnou kultúrno-historickou pamiatkou je zrekonštruovaný kostol sv.Michala archanjela, ktorý má typické prvky gotiky. Predpokladá sa, že jeho časť bola postavená okolo roku 1300. V tomto kostole sa nachádza hlavný oltár. Hnuteľnou pamiatkou je aj gotický zvon z 15.storočia, ktorý je umiestnený vo veži nového kostola.

 

Share