Minerálne vody

Minerálne vody boli v okolí Lipovciec a Šindliara známe už v dávnej minulosti, kedy slúžili miestnym obyvateľom ako zdroj pitnej vody pod miestnym názvom Slacvina. V 2.polovici 17.storočia tu rodina Szinyei-Merse zriadila kúpele. Budovy osadené na stĺpoch architektonicky harmonizovali s prostredím nádherného parku a boli skrášlené bohatými maľovanými ozdobami – ciframi. Dodnes sa celému kúpeľnému areálu hovorí Cifrovana. Pramene neboli odborne zachytené a tie, z ktorých sa čerpala voda do ohrievacích nádob, sa ohraničili kameňmi alebo výdrevou. Kúpele boli miestom na liečenie, ale i spoločenský život vyšších vrstiev Šariša.
Popularita kúpeľov postupne klesala, najmä v dôsledku častých zmien majiteľov (napr. G.Splény, grófka Szirmayová, gróf Szatmáry, Mózes Gross), naopak obľúbenosť minerálnej vody očividne stúpala. Novým majiteľom Cifrovanej sa v roku 1882 stal Augustín Schultész, ktorý upustil od prevádzky kúpeľov a upriamil sa na obchod s minerálnou vodou. Zmenený bol názov vody na Salvátor (Spasiteľ) a voda sa začala vyvážať takmer do celej Európy, a dokonca aj do USA a Kanady, bola totiž schopná bez ujmy na kvalite a chuti znášať námornú prepravu, čím sa vyrovnala minerálnej vode z francúzskych kúpeľov Vichy. U nás bola predávaná v lekárňach ako liečivá voda. Dopyt po nej rástol, k útlmu došlo počas prvej svetovej vojny. Majiteľ Schultész po skončení vojny ostal v Maďarsku, kde zakrátko zomrel. Od dedičov odkúpila v roku 1927 podnik Tatra banka, neskôr ho dala do prenájmu Dr.Eugenovi Rosenbaumovi a Františkovi Rudalimu, ktorí ho v roku 1938 kúpili.
Po znárodnení podniku v roku 1942 ostalo jeho právoplatným majiteľom mesto Prešov a od roku 1948 bol spolu s všetkými minerálnymi prameňmi daný do správy Československým kúpeľom a žriedlám. Salvator ako štátny podnik od roku 1948 prešiel viacerými organizačnými zmenami, až zakotvil pod strechou Východoslovenských žriediel so sídlom v Prešove.
Najvýdatnejší a najviac známy je hlavný prameň – Salvator medzi Šindliarom a Lipovcami. V Šindliari sú pre voľný odber zachytemé tri pramene: Sultán, ktorý sa nachádza v parčíku v strede obce a dva pramene na vyšnom konci. Každý návštevník obce sa preto môže občerstviť a oddýchnuť si v blízkosti prameňov.


Share