VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

Číslo VZNNázovDetailÚčinnosť
4/2018VZN č. 4/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb VZN č. 4_2018 o pravidlách času predaja11.09.2018
3/2018VZN č.3/2018, ktorým sa mení VZN č. 2/2010 o verejnom poriadku na území obce Šindliar VZN č. 3_2018 na zmenu VZN č. 2_2010 o verejnom poriadku11.09.2018
2/2018VZN č. 2/2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o miestnych VZN č. 2_2018 na zmenu VZN č. 3_2015 o miestnych daniach .....11.09.2018
1/2018VZN o zrušení VZN č. 2/2001 o úhradách za služby VZN 1_2018 o zrušení VZN č. 2_2001 o službách poskytovaných obcou01.09.2018
Návrh 4/2018Návrh VZN č. 4/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb VZN o pravidlách času predaja v obchode
Návrh 3/2018Návrh VZN č.3/2018, ktorým sa mení VZN č. 2/2010 o verejnom poriadku na území obce Šindliar VZN č. 3_2018 na zmenu VZN č. 2_2010 o verejnom poriadku
Návrh 2/2018Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 2_2018 na zmenu VZN č. 3_2015 o miestnych daniach .....
Návrh 1/2018Návrh VZN o zrušení VZN č. 2/2001 o úhradách za služby poskytované obcouVZN 1_2018 o zrušení VZN č. 2_2001 o službách poskytovaných obcou
3/2017VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiVZN na zmenu VZN o odpadoch01.01.2018
2/2017VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce VZN o poskytovaní dotácií01.01.2018
1/2017VZN o elektronickej komunikáciiVZN_elektronická komunikácia obce01.12.2017
1/2016VZN o odpadoch vzn_12016-o-odpadoch01.07.2016 resp. 01.01.2017
4/2015VZN o o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Šindliar
VZN 4_2015 volebné plagáty01.01.2016
3/2015VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Šindliar VZN mies.dane 201601.01.2016
Share