Smernice

Vnútorný predpis – Sadzobník cien za služby poskytované obcou Šindliar

VP o službách poskytovaných obcou

—————————————————————————————–

Sadzobník správnych poplatkov platný od 01.07.2018

Sadzobník 1.7.2018

Share