Okolie

Obec Šindliar leží medzi pohoriami Branisko a Bachureň. Táto oblasť tvorí prirodzenú hranicu medzi dvoma historicky, kultúrne aj etnograficky odlišnými regiónmi Slovenska – Spišom na západe a Šarišom na východe. Rozhraním Braniska a Bachurne viedla v minulosti cez Lačnov (do roku 1991 samostatná obec) historicky dôležitá cesta, spájajúca Prešov s Levočou. Neskôr bola nahradená cestou ešte dnes známou ako priesmyk Branisko, ktorá je už tiež využívaná len zriedka, pretože Šariš a Spiš boli v roku 2003 spojené tunelom Branisko.
Kopytovská dolina je známa nielen ako obľúbené rekreačné stredisko. Dolina sa v hornom úseku mení na kaňon so skalnými útesmi a vodopádmi.


Jedinečné je chránené územie Salvatorské lúky – mokrade pokryté krovinatou bažinnou vegetáciou a jelšovými porastami uprostred ktorých sa ukrýva liečivy minerálny prameň.
Malým dobrodružstvom vonia Lačnovský kaňon, v ktorom môžete obdivovať bizarné skalné útesy. Upúta vás osamote stojaci Mojžišov stĺp. V jarnom období Vám cestu spestrí niekoľko vodopádov.
Netradičným zážitkom určite je návšteva jaskyne Zlá diera. Do jej útrob sa nevydáte inak ako s prilbou na hlave a klasickým baníckym lampášom. Pre odvážnych je v ponuke špeciálna trasa v jaskynnom labyrinte. Okolie jaskyne je stvorené pre rodinky s deťmi a na opekačku.
Miesto, ktoré by ste určite nemali na vašom výlete vynechať je kaštieľ vo Fričovciach. Okrem historickej budovy a príjemného okolia tam ešte aj dobre varia a môžete tam aj prenocovať.
V kopcoch nad Šindliarom sa rozprestiera rázovitá, dnes už takmer vyľudnená, dedinka Lačnov. Toto malebné miesto sa oplatí navštíviť najmä kvôli tradičnej architektúre i celkovej atmosfére dedinského života v horách. Jednoduché, ale krásne domčeky, stodoly, sýpky…

Share