Oznamy

Obec zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov  pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

———————————————————————————————————–

Obec Šindliar ako dotknutá obec zverejňuje záverečné stanovisko strategického dokumentu

“Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020”

zaverecne-stanovisko-

Zároveň obec oznamuje, že verejnosť môže doň nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Okresnom úrade Prešov,  odbor životného prostredia.

Dokument je zverejnený aj na internetovej stánke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

—————————————————————————————————————–

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.08.2018

 Pozvánka

 ———————————————————————————————————–

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018-2022

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu obce

—————————————————————————————————————

Oznámenie o počte obyvateľov  ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy

Oznámenie o počte obyvateľov

—————————————————————————————————————

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí  na volebné obdobie 2018-2022

Oznámenie o určení počtu poslancov

—————————————————————————————————————

 Informácie pre voliča pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Informácie pre voliča

 —————————————————————————————————————

Verejná vyhláška – stavebné povolenie     “Šindliar – chodník na vyšný koniec”

Stavebné povolenie

 situácia – chodník     NOLTA_ZJ18052416040

——————————————————————————————————————

 Kalendár vývozu odpadu z obce Šindliar na rok 2018

kalendár_vývozu_odpadu_2018

———————————————————————————————————————-

Oznam o zapojení obce do DCOM  a využívanie eSlužieb –

LIST_podania na obce 

  • ————————————————————————————————-
Share